Hlavná O firme Partnerom Kontakty
 +421/(035)
785-11-11
Náš telefón

Projektovanie

Projektovanie je hlavným elementom vytvorenia svetla. Je to proces nie len výtvarný, ale aj vyžadujúci určité technické znalosti. Pri vypracovaní projektu s podrobným uvedením všeobecných riešení je dôležite ukázať svetelno-technické zariadenie, schému jeho montáže a možnosť zapojenia do elektrickej siete. Dôležite je tiež zohľadnenie všetkej technickej a normatívnej dokumentácie týkajúcej sa osvetlenia.
V dnešnej dobe v súvislosti so vznikom programového zabezpečenia pre vykonanie svetelno-technických výpočtov je možne vykonať presné výpočty normovaných svetelno-technických veličín bodovou metódou za použitia reálnych kriviek svetelného zdroja. Pri vykonaní týchto výpočtov sa vypočítavá rozdelenie vodorovného a zvislého osvetlenia so zreteľom na prítomnosť tiene.
Naša spoločnosť poskytuje služby v projektovaní osvetlenia. Naši odborníci vytvoria pre Vás koncepciu osvetlenia, aké potrebujete, poradia pri výbere správnych svetelných zdrojov a osvetľovacieho zariadenia, poskytnú pracovnú dokumentáciu, na základe ktorej sa realizujú montážne práce.

09-08-10
Výstava ELO SYS 2010 (Trenčín)
09-08-10
Výstava ELEKTRO EXPO (Incheba Bratislava)
design by HI-FI-studio