Hlavná O firme Partnerom Kontakty
 +421/(035)
785-11-11
Náš telefón

Prednosti úsporných žiariviek


1. Úsporná žiarivka vďaka lepšej intenzite svetla, umožňuje znížiť spotrebu elektrickej energie približné o 80% oproti bežným žiarovkám takého istého jasu.
2. Životnosť úspornej žiarivky je priemerne 10000 hodín, čiže je minimálne 10 krát väčšia než životnosť bežnej žiarovky.
3. Úsporná žiarivka vylučuje oveľa menej tepla, čo umožňuje jej používanie v lampách, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť poškodenia elektrickej alebo dekoratívnej časti lampy bežnou žiarovkou.
4. Úsporné žiarivky môžu mať rôznu teplotu svetla, ktorá určuje intenzitu svietenia žiarivky: 2700 К - mäkké (teplé) svetlo, 4200 К - denné (biele) svetlo, 6400 К – chladné biele svetlo. Spotrebiteľ má možnosť meniť svetelnú gamu miestnosti.
5. Plocha povrchu úspornej žiarivky je väčšia, než plocha povrchu špirály žiarenia. Svetlo sa rozsvecuje mäkšia a rovnomernejšie, než u bežných žiaroviek. Znižuje to unavenosť očí.
6. Vďaka elektronike úsporná žiarivka sa zasvieti bez blikania a aj pracuje bez blikania.
7. Široké teplotné rozpätie prevádzky (od -25 do +50o С) umožňuje využiť úsporné žiarivky pre vnútorné ako aj vonkajšie osvetlenie.
8. Kompaktná veľkosť úsporných žiariviek poskytuje reálnu možnosť použiť ich prakticky vo všetkých lampách, v ktorých doteraz sa používali bežné žiarovky.


Slovník termínov


Príkon svetelného zdroja – žiarivkou spotrebovaný elektrický príkon. Merná jednotka – watt (W).

Napätia – napätie elektrickej siete potrebné pre zapnutie a stabilnú prevádzku žiarivky. Merná jednotka – volt (V).

Svetelný tok – množstvo vyžarovanej energie prechádzajúcej cez jednotku plochy za jednotku času. Merná jednotka – lúmen (LM).

Svetelná účinnosť – parameter efektivity svetelného zdroja. Ukazuje, z akou ekonomickosťou použitý elektrický výkon sa premení na svetlo. Merná jednotka – LM/W.

Osvetlenie – parameter, ktorý určuje rozsah osvetlenia povrchu daným svetelným zdrojom. Merná jednotka – lux (lk). Osvetlenie sa rovná 1 LK, ak svetelný tok 1 LM rovnomerne sa rozdeľuje na ploche 1 m2.

Farebnosť osvetlenia – charakteristika žiarivky, ktorá popisuje, na koľko prirodzene vyzerajú okolité predmety vo svetle tejto žiarivky. Jeho vyjadrením je všeobecný index Ra. Maximálny význam Ra je 100. O čo nižší je význam Ra, o to horšie sa prejavujú farby osvetleného objektu.

Teplota farby – kvalitatívny parameter, ktorý určuje stupeň prirodzenosti (bielosti) žiarivkou vyžarovaného svetla. Merná jednotka – Kelvin (K). Úsporné žiarivky môžu mať rôznu teplotu farby, ktorá určuje farbu svietenia žiarivky: 2700 K - mäkké (teplé) svetlo, 4100 K - denné (biele) svetlo; 6400 K – chladné biele svetlo.

Efektívnosť využitia energie – podľa efektívnosti využitia energie všetky svetelné zdroje sa rozdeľujú na triedy, od triedy А (efektívne využitie) do triedy G (neefektívne využitie). V súlade s požiadavkami smernice Európskej únie 92/75/ЕЭС na obale úspornej žiarivky musí sa nachádzať značkovanie, na ktorom bude uvedená efektívnosť využitia elektrickej energie.


Symboly použité na webových stránkach


Žiarivky pracujú v uvedenom rozpätí pri zníženom a zvýšenom napätí.

Žiarivky pre domáce použitie sa rozdeľujú na 7 tried podľa efektívnosti využitia elektrickej energie. Trieda «А» - najviac energeticky efektívne žiarovky, trieda «G» - najmenej energeticky efektívne žiarovky. Bežné žiarovky zväčša zodpovedajú triedam «Е» a «F», čiže sú menej energeticky efektívne. Úsporné žiarovky značky «ODEON» majú klasifikáciu «А» a «В» - čiže sú najviac energeticky efektívne.
design by HI-FI-studio